Paigaldus

Doordec OÜ pakub oma toodetele paigaldus teenust. Paigalduse hind sõltub asukohast ning paigaldatavast tootest.

Terasuste paigaldusega peab tegelema vastavat pädevust omav spetsialist. Enne paigaldamise alustamist tutvuge juhendiga.

Vastuolude korral juhendis kirjeldatu ja tegeliku olukorra vahel paigalduskohas ning probleemide või küsimuste korral pöörduge Doordec OÜ esindaja poole enne paigaldamise alustamist. Toote paigaldamiseks komplekteerige eelnevalt kogu vajaminev materjal ja tööriistad ning toimetage paigalduskohta. Asetage paigalduskohta transporditud toode alati „pehmele” alusele vältimaks viimistluse kahjustamist. Paigalduse ajal ei tohi jätta osaliselt/ajutiselt tarindisse kinnitatud toodet järelevalveta kuna see võib põhjustada ohtlikke olukordi. Paigaldamise ajaks piirake kõrvaliste isikute juurdepääs paigalduskohale. Paigaldustööde käigus kandke kaitsekindaid ja isikukaitsevahendeid, mis on vajalikud kasutatavate tööriistadega töötamisel. Toote võib paigaldada ainult tarindisse, mis omab selleks piisavat tugevust ja jäikust.

Kui tekkis lisaküsimusi või soovite tellida paigaldus teenust, siis võtke ühendust projektijuhiga, kellelt olete tellinud paigaldust vajava toote.